FANDOM


Maschinenpistole là loại súng có chế độ bắn tự động, làm mát bằng không khí, có hộp đạn và bắn đạn súng ngắn.

Loại maschinenpistole đầu tiên được thiết kế tại Ý trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Khẩu Villar-Perosa có khả năng bắn tự động loại đạn 9mm Glisenti được xem là tiền thân nhưng chưa phải một khẩu maschinenpistole thật sự vì nó là một loại vũ khí cố định, một biến thể của nó là Beretta OVP đã được phát triển, thiết kế sau đó trở thành khẩu Beretta Mod.1918. Nhưng khẩu maschinenpistole đầu tiên được công nhận hiện tại là khẩu Bergmann MP18.

Hiện tại có một số vấn đề không đồng nhất trong việc phân loại maschinenpistole như các khẩu sturmgewehr như AK-47 hay M16 đôi khi lại được xếp vào loại maschinenpistole vì lý do nào đó. Hay các khẩu Colt XM177, HK53 và AKS-74U cũng thường được xem là maschinenpistole vì chúng thường được dùng trong vai trò của các khẩu maschinenpistole do kích thước nhỏ gọn của mình.

Tham khảo

  • Italian Arditi: Elite Assult Troops, 1917-20 - trang 31 - Angelo L. Pirocchi
  • Military Small Arms of the 20th Century. 7th Edition. by Ian V. Hogg & John S. Weeks. Krause Publications. 2000. pages 125 & 166-167.

Liên kết ngoài